นำรูปควายมาฝาก หนูไม่ค่อยสบายตาบวมลืมตาไม่ถนัด


แมลงมากตอมตาจนบวม เลยต้องสุมไฟ ให้ควันไฟไล่แมลง

ความคิดเห็น